ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ ІМ. ПЕТРА ЯЦИКА КАНАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ АЛЬБЕРТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Західна історіографія України
Випуск І

 

Іван Лисяк-Рудницький

ІСТОРИЧНІ ЕСЕ

Том 2

 

Київ
"ОСНОВИ"

Інститут державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України
1994

ББК 63.3 (4Укр) Л 63
Видання підготовлене за участю:
Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. Івана Франка;
Інституту українознавства Національної академії наук України; Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові; Інституту української археографії Національної академії наук України.
Видання цієї книжки частково фінансується Департаментом допомоги країнам Центральної і Східної Європи Міністерства закордонних справ та зовнішньої торгівлі Канади за програмою Канадського Бюро міжнародної освіти.

Відповідальний редактор: Франк Сисин
Упорядник: Ярослав Грицак
Переклади: Уляни Гавришків, Ярослава Грицака

ЗМІСТ

 • Четвертий Універсал та його ідеологічні попередники 1

 • Французька і совєтська революції 27

 • Українська революція з перспективи сороколіття 37

 • Вклад Галичини в українські визвольні змагання 49

 • Напрями української політичної думки 59

 • Суспільно-політичний світогляд Волоьимира Винниченка у світлі його публіцистичних писань 89

 • Український комуністичний маніфест 107

 • Микола Хвильовий 115

 • Консерватизм 119

 • Вячеслав Липинський 125

 • Вячеслав Липинський: державний діяч, історик та політичний мислитель 143

 • Політичні ідеї Липинського з перспективи нашого часу 153

 • Назарук і Липинський: історія їхньої дружби та конфлікту 167

 • Український визвольний рух під час другої світової війни 249

 • Українська Національна Рада та ідея соборности 259

 • Новий Переяслав 273

 • Україна в еволюції радянської системи 293

 • Правопорядок і революція 319

 • Виродження та відродження інтелігенції 345

 • Дискусійні виступи на Міжнародному історичному конгресі 391

 • Довкола міжнародного історичного конгресу у Відні 401

 • Що робити? 417

 • Радянська Україна з історичної перспективи 437

 • Русифікація чи молоросиянізація 449

 • Політична думка українських підрадянських дисидентів 455

 • Націоналізм і тоталітаризм (Відповідь М. Прокопові) 467

 • Коментарі 475

 • Покажчик імен 567