С. Кудра, Бібліографія Української Історії Філософії 1960 - 2005 рр. (Київ - 2009)

Дж. Дрепер, Історія Боротьби Віри з Наукою, Переклав із 21-ого анґлійського виданя М. Павлик, 1919.

Дмитро Чижевський, Філософія на Україні: Спроба історіографії (Prague: Siiach, 1926; 2d ed. 1928).

Дмитро Чижевський, Нариси з історії філософії в Україні. Прага 1931; Харків — 2004

Дмитро Чижевський "Українська Філософія" in Українська култура, ed. Dmytro Antonovych (Munich: 1940; 2d ed. Munich: Ukrainskyi tekhnichno-hospodarskyi instytut, 1988), 176–99.

Дмитро Чижевський, Філософія Г. С. Сковороди (Warsaw: Ukrainskyi naukovyi instytut, 1934; 2d ed. Kharkiv: Akta, 2003)

Дмитро Чижевський, Skoworoda: Dichter, Denker, Mystiker (Munich: Fink, 1974).

Карл Поппер, Відкрите Суспільство та Його Вороги , Том 1: У полоні Платонових чарів (1994).

Карл Поппер, Відкрите Суспільство та Його Вороги , Том 2: Спадах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники (1994).

Андрій Хруцький, "Коментар до Історіографії в Україні Чижевського," Сучасність, Травень 1988, ч. 5 [also in English]

Андрій Хруцький, "Остерігайтесь ображеної служниці," АФА Розсилка з викладання філософії (весна, 1995).

Taras Zakydalsky, The Theory of Man in the Philosophy of Skovoroda, (Master of Arts) Bryn Mawr College, May, 1965. -- Переклад

Тарас Закидальський, "Поняття серця в українськiй фiлософськiй думцi" Фiлос. i соцiол. думка. -1991, N8.- С. 136.

Т.Закидальський. "Дослiди в дiаспорi над iсторiєю вкраїнської фiлософiї." Фiлос. i соцiол. думка. -1993,N4.- С. 95.

Taras Zakydalsky Chyzhevsky as a Historian of Ukrainian Philosophy, A paper presented at a conference at the University of Illinois, Urbana-Champagne, 2003. -- Переклад

С.Ярмусь. П.Д.Юркевич i його фiлософська спадщина.-Вiннiпег, 1979. - С.20-21.

Ірина Валявко, ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ ЯК ДОСЛIДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ФIЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ" (1997).

Philosophical Legacy of Eugene Lashchyk (1937-1995)