ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ ІМ. ПЕТРА ЯЦИКА КАНАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ АЛЬБЕРТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Західна історіографія України
Випуск І

 

Іван Лисяк-Рудницький

ІСТОРИЧНІ ЕСЕ

Том І

 

Київ
"ОСНОВИ"

Інститут державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України
1994

ББК 63.3 (4Укр) Л 63
Видання підготовлене за участю:
Інституту історичних досліджень Львівського державного університету ім. Івана Франка;
Інституту українознавства Національної академії наук України; Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові; Інституту української археографії Національної академії наук України.
Видання цієї книжки частково фінансується Департаментом допомоги країнам Центральної і Східної Європи Міністерства закордонних справ та зовнішньої торгівлі Канади за програмою Канадського Бюро міжнародної освіти.

Відповідальний редактор: Франк Сисин
Упорядник: Ярослав Грицак
Переклади: Марти Бадік, Уляни Гавришків, Ярослава Грицака, Андрія Дещиці, Галини Киван, Еріки Панкеєвоі

ЗМІСТ

 • Петро Лисяк-Рудницький. Передмова іх
 • Омелян Пріцак. Іван Лисяк-Рудницький як учений і "комунікатор" хііі
 • Ярослав Грицак. Від упорядника ххі
 • Україна між Сходом і Заходом 1
 • Формування українського народу і нації (Методологічні зауваги) 11
 • Проблеми термінології і періодизації в українській історії 41
 • Зауваги до проблеми "історичних" і "неісторичних" націй 27
 • Феодалізм 47
 • Дослідження з козацької історії 53
 • Розмова про барокко 63
 • Переяслав: історія і міф. 71
 • Польсько-українські стосунки: тягар історії 83
 • Зауваження до коментаря проф. В.Сукенніцького 111
 • Українські відповіді на єврейське питання 115
 • Зауваження до статті професора Цві Гітельмана "Соціально-політична роль євреїв в Україні" 135
 • Роля України в новітній історії 145
 • Інтелектуальні початки нової України 173
 • Структура української історії в XIX столітті 193
 • Каразин і початки українського національного відродження 203
 • Іполіт Володимир Терлецький 221
 • Козацький проект Міхала Чайковського під час Кримської війни: аналіз ідей 251
 • Францішек Духінський і його вплив на українську політичну думку 265
 • Михайло Драгоманов 281
 • Із Драгоманівських студій 289
 • Драгоманов як політичний теоретик 299
 • Перша українська політична програма: "Переднє слово" до "Громади" Михайла Драгоманова 349
 • Михайло Драгоманов і проблема українсько-єврейських взаємин 375
 • Проблема українсько-єврейських взаємин в українській політичній думці XIX ст. 389
 • Іван Франко у своїх німецьких писаннях 405
 • Українці в Галичині під австрійським пануванням 413
 • Карпатська Україна: народ у пошуках своєї ідентичності 451
 • Український національний рух напередодні першої світової війни 471
 • Коментарі 485
 • Покажчик імен 523